Мастурбация some supplement text

Това е начин за удовлетворяване на половия нагон. Съдържание, при най-разпространения метод на самостоятелна мастурбация сред мъжете пенисът се обхваща с ръка и стволът му се разтрива с движения нагоре-надолу. Друг вариант са вибрации от някакъв тип уред напр. Густав Климт, седнала жена с разтворени бедра (1916). Мастурбацията може да бъде извършвана самостоятелно или от един човек на друг. В продължения на столетия, допреди половин век, в нашата култура мастурбацията се е заклеймявала и обществото се е борило с нея. Мастурбация (също самозадоволяване ) е ръчното стимулиране на половите органи, най-често с цел постигане на сексуално удоволствие и евентуално получаване на оргазъм.